Sprawozdania

Wybierz rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 88.2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie...

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Zarządzenie Nr 39.2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania Gminy Giżycko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku 267 ustawy z dnia27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z...

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2014 rok

Ogłoszono: 2015-03-25 07:41:37 przez Janusz Mielziuk Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza...

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Giżycko za I półrocze 2014 roku

Ogłoszono: 2014-08-19 08:51:48 przez Janusz Mielziuk Zarządzenie Wójta Gminy Giżycko Nr 68/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych...

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Ogłoszono: 2014-04-22 09:21:01 przez Janusz Mielziuk Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Giżycko z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza...

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Ogłoszono: 2013-04-09 08:23:32 przez Marcin Giedrojć Treść Zarządzenia w załączniku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Ogłoszono: 2012-11-06 10:49:15 przez Janusz Mielziuk Treść Zarządzenia w załączniku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Ogłoszono: 2011-04-01 11:43:14 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 9/2011 Wójta Gminy Giżycko z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządza...

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Giżycko za IV kwartał 2010 r.

Ogłoszono: 2011-02-15 09:31:40 przez Janusz Mielziuk Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Giżycko za IV kwartały 2010 r. 1. Wykonanie budżetu za IV kwartał 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Dochody ogółem 26 150 239,83 26 006 612,49 2. Wydatki ogółem 33 613 617,60 31 928 659,14 3. Nadwyżka/Deficyt -...

Zatrzymaj banner przewijany