Ochrona środowiska

Wybierz rok

Wymagania przedsiębiorców w sprawie odpadów komunalnych

Ogłoszono: 2008-05-12 13:24:01 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 12/08 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 1 kwietnia 2008 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników...

Zatrzymaj banner przewijany