Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XLV/491/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Giżycko

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Uznać za bezzasadną skargę dłużnika na Wójta Gminy Giżycko w przedmiocie skierowania do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Giżycku wniosku egzekucyjnego. § 2 Zobowiązać...

UCHWAŁA Nr XLV/490/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Giżycko

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Uznać za bezzasadną skargę dłużniczki na Wójta Gminy Giżycko w przedmiocie skierowania do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Giżycku wniosku egzekucyjnego. § 2 Zobowiązać...

UCHWAŁA Nr XLV/489/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Giżycko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę...

UCHWAŁA Nr XLV/488/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 16 pkt 22, art. 37 ust. 2 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2018: 1) Kąpielisko...

UCHWAŁA Nr XLV/487/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 t.j. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: a) 98 o powierzchni 1,3000 ha, b)...

UCHWAŁA Nr XLV/486/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 t.j. ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 roku poz. 121 t.j. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje §1 Wyraża się zgodę na zawarcie na...

UCHWAŁA Nr XLV/485/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 t.j. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy działki o numerze geodezyjnym 10/7 o powierzchni 0,5414 ha, położonej w obrębie...

UCHWAŁA Nr XLV/484/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 t.j. ze zm.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy działki o numerze geodezyjnym 62/1 o powierzchni 0,2100 ha, położonej w obrębie...

UCHWAŁA Nr XLV/483/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zm./ oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm./ - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala co następuje: § 1 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż...

UCHWAŁA Nr XLIV/482/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 marca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Giżycko

Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Uznać za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Giżycko w przedmiocie braku wskazania źródeł finansowania oraz braku gospodarności, wynikającego z braku zasadności i celowości...

Zatrzymaj banner przewijany