Posiedzenia komisji

Wybierz rok

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko w dniu 21 maja 2018 roku – sala konferencyjna Urzędu Gminy – godz. 15:00

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok”. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie:...

Posiedzenie Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Turystyki Rady Gminy Giżycko w dniu 21 maja 2018 roku – godz. 14:00 - sala konferencyjna Urzędu.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok”. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie...

Zatrzymaj banner przewijany