Posiedzenia komisji

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Statutowej Rady Gminy Giżycko w dniu 20 sierpnia 2018 roku godz. 15:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Omówienie propozycji zmian zapisów w Statucie Gminy Giżycko. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 20 sierpnia 2018 roku godz. 10:00 – sala konferencyjna Urzędu

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i zajęcie stanowiska w sprawie skargi złożonej przez mieszkańców Gajewa. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Zatrzymaj banner przewijany