Terminarz sesji Rady

Wybierz rok

XLVI sesja Rady Gminy Giżycko - 22 maja 2018 roku, godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Giżycko na dzień 22 maja 2018 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku...

Zatrzymaj banner przewijany