Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Szczybały Giżyckie

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Dostawę i montaż systemu do zarządzania obradami sesji wraz z nagłośnieniem oraz dostawę i montaż zestawu kamer wraz z transmisją i innych urządzeń do sali konferencyjnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: GMINA GIŻYCKO, UL. MICKIEWICZA 33, 11-500 GIŻYCKO NIP 8451981949 zaprasza do złożenia ofert na: Dostawę i montaż systemu do zarządzania obradami sesji wraz z nagłośnieniem oraz dostawę i montaż zestawu kamer wraz z transmisją i innych urządzeń do sali konferencyjnej 1. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy...

Obwieszczenie o decyzji odmownej w sprawie zmiany decyzji Nr 21.2017 z dnia 30.11.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i przepompowni ścieków w obr. geod. Kozin, gm. Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Kruklin

WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kruklin cz. 81/4 0,1736 ha OL1G/00041986/9 · lokal socjalny Nr 1 o pow. 49,20 m2 część budynku gospodarczego o pow. 62,80 m2 udział...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Spytkowo

WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Spytkowo cz. 69/6 4 m2 (pow. całkowita 0,4400 ha ) OL1G/00014227/3 pod dwa banery reklamowe zawieszone na ogrodzeniu 3 lata...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wilkasach tj. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. Rozbudowy istniejącej szkoły o część dydaktyczną i salę gimnastyczną

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony postępowania oraz ogół...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i korekcie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15kV, budowa linii kablowej 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV ze złączem kablowym SN w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i korekcie wniosku Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję strony postępowania oraz ogół...

Zatrzymaj banner przewijany