Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan postępowań o udzielenie zamówienia

Gmina Giżycko - Plan postępowań o udzielenie zamówienia w 2017 roku

Zaproszenie do złożenia oferty na remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenia oferty RRG.271.5.2017.RC Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zadanie obejmować będzie remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zamawiający przewiduje do wykonania: •...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.5.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy 205/2 0,0303 ha OL1G/00016745/4 działka zabudowana budynkiem usługowym o pow. użytkowej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Upałty

RRG.6845.4.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Upałty 232/6 0,0709 ha OL1G/00018583/4 pod ogródek przydomowy, przy czym działka częściowo...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kamionki

RRG.6845.2.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki 60/2 0,4300 ha OL1G/00047390/6 uprawy rolne 3 lata od dnia podpisania umowy 129,00...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Bystry

RRG.6845.46.2.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Bystry 10/19 0,0247 ha OL1G/00017017/9 działka zabudowana budynkiem sanitariatu - do obsługi...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.7140.36.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - przedłużenie Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 2 o pow. 45,80 m2 3 lata...

OGŁOSZENIE - regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym

Wójt Gminy Giżycko, zgodnie z art. 23 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016r. poz. 1867 ze zm.) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym...

Informacja o wyborze oferty w rozpoznaniu cenowym RRG.271.55.2016.RC

RRG.271.55.2016.RC Wójt Gminy Giżycko uprzejmie informuje, że w przeprowadzonym rozpoznaniu cenowym na „Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe w miejscowości Sterławki Małe na terenie Gminy Giżycko” wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: „Biłas i Synowie”, ul. 1 Maja 25, 11-500 Giżycko za cenę...

Zapytanie ofertowe - Remontu cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenia oferty RRG.271.57.2016.RC Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zadanie obejmować będzie remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zamawiający przewiduje do wykonania: naprawę...

Zatrzymaj banner przewijany