Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Kamionki

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Bogacko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15 kV, linii kablowej 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ze złączem SN w miejscowości Sulimy

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU "PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) TYPU 6,11,16,18 W GMINIE GIŻYCKO NA LATA 2016-2018" POPRZEZ SZCZEPIENIA DZIEWCZĄT W 2013 ROKU ŻYCIA, ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY GIŻYCKO

Zarządzenie Nr 21.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Giżycko na lata 2016 – 2018” poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku...

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w obrębie geodezyjnym Guty

OBWIESZCZENIE WÓJTA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Wilkasach

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w miejscowości Wilkasy

Nasz znak: RRG.6733.27.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2018

OBWIESZCZENIE WÓJT GMINY GIŻYCKO działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Giżycko na rok 2018. W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Wilkasy

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Gajewie tj. Budowa siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Nasz znak: RRG.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257) Informuję strony...

Zatrzymaj banner przewijany