Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

[Informacja o wyborze oferty] Zapytanie ofertowe wstępne z dnia 06 kwietnia 2018 r. świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Giżycko i jednostkach organizacyjnych gminy

Informacja o wyborze oferty w załączniku. Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017r. poz.459 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2017, poz.1579 ze zm.) składam wstępną ofertę na wykonywanie usługi Inspektora Ochrony...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1823N w lokalizacjach: od km 0+920 do km 1+465, od km 3+820 do km 4+740, od km 9+148 do km 9+597

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy budowy linii kablowej nn 0,4 kV typu YAKXS 4x120 mm2 o długości 228 m w miejscowości Bogaczewo

Giżycko dnia 07.05.2018r. Nasz znak: RRG.6733.13.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie odcinka o długości 475 m, na działkach o nr 44, 47, 41/7, obręb Wilkaski, gmina Giżycko.

Giżycko dnia 07.05.2018r. Nasz znak: RRG.6733.12.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Upałty

RRG.6845.22.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Upałty 10/7 0,5414 ha OL1G/00018583/4 uprawy rolne 01.06.2018r. - 31.05.2021r. 162,42...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Spytkowo

RRG.6845.16.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Spytkowo 342/7 0,3200 ha OL1G/00009306/3 grunt zabudowany budynkami własnymi dzierżawcy 01.06.2018r. - 31.05.2028r. ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kamionki

RRG.6845.12.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki 62/1 0,2100 ha OL1G/00016751/9 uprawy rolne 01.12.2018r. - 30.11.2021r. 63,00...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Pieczonki

RRG.6845.10.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Pieczonki 98 1,3000 ha OL1G/00032569/4 uprawy rolne 27.06.2018r. - 26.06.2021r. 726,00...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku leczniczo-rehabilitacyjnego, podpiwniczonego, jednopiętrowego z poddaszem użytkowym na działce o nr geodezyjnym 34/4 w obrębie geodezyjnym Kąp

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy kablowej linii oświetlenia w miejscowości Sulimy

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

Zatrzymaj banner przewijany