Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w miejscowości Bystry

RRG.6845.2.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Bystry 10/20 0,0364 ha OL1G/00017017/9 działka zabudowana budynkiem recepcji - pod usługi, obsługę pola...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego części obrębu Gajewo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz....

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wilkasy nad jeziorem Tajty, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wilkasy nad jeziorem Tajty, gmina Giżycko oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o...

Informacje o wyborze ofert na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Upałty, Szczybały Giżyckie, Wilkasy, Wrony w gminie Giżycko.

Poniżej przedstawiamy informacje o wyborze ofert na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Upałty, Szczybały Giżyckie, Wilkasy, Wrony w gminie Giżycko.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się pod adresem: http://7cudowmazur.pl/278-ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-niezbednych-pomocy-dydaktycznych-narzedzi-tik

OGŁOSZENIE - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Wójt Gminy Giżycko, zgodnie z art. 23 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017r. poz. 2136) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na...

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i gminnych jednostek organizacyjnych

I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 8451981949, zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i jednostek organizacyjnych gminy. Postępowanie o wartości poniżej 30.000 EUR. Oferentami mogą być radcowie prawni bądź adwokaci, świadczący usługi prawnicze w ramach prowadzonej działalności...

Rozpoznanie cenowe - Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Giżycko

1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.) na potrzeby Gminy Giżycko w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych o wadze do 350 g i powyżej 350 g, paczek oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Wilkasy

RRG.6845.46.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej Lp. Miejscowość Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres użyczenia Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy cz. 205/1 0,2198 ha (pow. całkowita 0,2522 ha) OL1G/00016745/4 cele statutowe...

Zatrzymaj banner przewijany