Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Wronka

RRG.6845.17.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wronka 18/7 0,0605 ha OL1G/00018594/4 działka ogrodowa (ogórek przydomowy) 3 lata od dnia...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.7140.7.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - przedłużenie Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 12 o pow. 38,70 m2 3 lata...

Wykonanie robót remontowych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Pieczonki, Spytkowo, Piękna Góra.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie robót remontowych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Pieczonki, Spytkowo, Piękna Góra. Zadanie I : Remont świetlicy (wykonanie podłogi, położenie terakoty, przegląd instalacji elektrycznej) w m. Antonowo: Zakres robót : - wymiana...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowaniadot. budowy kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV o długości ok. 580 m, szafki SOU oraz 18 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Kąp, gmina Giżycko.

Giżycko dnia 3.04.2018r. Nasz znak: RRG.6733.7.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV o długości ok. 664 m, szafki SOU oraz 20 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Giżycko dnia 4.04.2018r. Nasz znak: RRG.6733.8.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Gajewo

RRG.6845.8.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Gajewo 202 0,1792 ha OL1G/00016906/1 działka ogrodowa (ogórek przydomowy) 01.09.2018r. - 31.08.2021r. 35,84...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - rozbudowa istniejącej szkoły o część dydaktyczną i salę gimnastyczną w Wilkasach, gmina Giżycko

Giżycko, dnia 26.03.2018r. Nasz znak: RRG.6733.3.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku...

Zaproszenie do złożenia ofert na Wynajem 12 szt. toalet przenośnych na potrzeby gminy Giżycko w sezonie 2018

RRG.271.6.2018.RC WÓJT GMINY GIŻYCKO ogłasza, że przystępuje do zbierania ofert na realizację zadania: „Wynajem 12 szt. toalet przenośnych na potrzeby gminy Giżycko w sezonie 2018” Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie 12 przenośnych toalet na potrzeby zapewnienia obsługi...

Zakup i montaż elementów sportowych, wyposażenie siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie Gminy Giżycko

Giżycko, dnia 19.03.2018 r. RRG.271.4.2018.RC.2 Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie Zarządzenia nr 17.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 13.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Giżycko...

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY na budowę budynku rekreacji indywidualnej na działce nr 58/154 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

Giżycko, dnia 06 marca 2018r. Nasz znak: RRG.6730.264.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku...

Zatrzymaj banner przewijany