Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.7140.12.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 11 o pow. 29,60 m2 3 lata od podpisania umowy 66,60...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Gajewo

RRG.6845.67.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Gajewo 240/2 0,2047 ha OL1G/00016906/1 uprawy rolne 3 lata od dnia podpisania umowy 61,41...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Gajewo

RRG.6845.66.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Gajewo 223/1 0,3341 ha OL1G/00016906/1 uprawy rolne 3 lata od dnia podpisania umowy 100,23...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkół Podstawowych w miejscowościach : Wilkasy i Bystry. [aktualizacja: 25.10.2017]

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert oraz zmiana terminu wykonania zamówienia. Szczegóły w załączniku. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkół Podstawowych w miejscowościach : Wilkasy i Bystry. Zadanie I : Szkoła Podstawowa w Wilkasach - opracowanie pełnej dokumentacji...

KOMUNIKAT - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GIŻYCKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI NA 2018 ROK

Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok W związku z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedstawiamy wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Giżycko lub działającym na rzecz mieszkańców...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi w Sterławkach Małych.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi w Sterławkach Małych. Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe. - wykopy na odkład pod rowy o przekroju 0,6m2 o głębokości 70 cm dł. 320mb - wykonanie przepustów pod zjazdy z rur PVC karbowanych fi 400 o łącznej...

Zaproszenie do złożenia oferty na zadania: Ułożenie płyt drogowych w m. Sulimy, Bogacko, Wrony, Gajewo.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Ułożenie płyt drogowych w m. Sulimy, Bogacko, Wrony, Gajewo. Zadanie I : Wykonanie utwardzenia działki gminnej płytami drogowymi– 230m2 (używane płyty drogowe Zamawiającego) w m. Sulimy dz. nr 81/6: Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe. - wyrównanie...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie utwardzenia ul. Radosnej w Antonowie

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie utwardzenia ul. Radosnej w Antonowie Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe. - wykopy pod konstrukcje gr. 46cm, szer. 4,0m x dł. 16,0m = 29,44m3 z transportem na odkład. - profilowanie podłoża i zagęszczenie dna koryta 4,0 x 16,0 + zjazd 7 m2 = 71m2 - wykonanie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.64.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy drodze przetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy cz. 205/1 15,00 m2 (pow. garażu Nr 1 usytuowanego na nieruchomości gruntowej nr 205/1 o pow. 0,2522...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej we wsi Kąp

RRG.6845.55.2.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kąp cz. 80/11 0,1000 ha (pow. całkowita 6,8115 ha ) OL1G/00016909/2 ogródek przydomowy 3...

Zatrzymaj banner przewijany