Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. budowy kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV o długości ok. 660 m, szafki SOU oraz 20 słupów oświetleniowych w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

Giżycko dnia 05.03.2018r. Nasz znak: RRG.6733.5.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w granicach działek nr 87/12, 87/29, 87/28, 87/27, 87/23, 87/22, 87/19 obręb geodezyjny Kozin, gmina Giżycko

Giżycko dnia 02.03.2018r. Nasz znak: RRG.6733.4.2018 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257). Informuję...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁKACH O NR GEOD. 337/4, 337/5 OBRĘB WILKASY”

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 22 11-500 Giżycko tel. 87 429 99 60, fax. 87 429 99 76 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - "WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁCE O NR GEOD. 51/1, OBRĘB GAJEWO"

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko tel. 87 429 99 60, fax. 87 429 99 76 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.7140.4.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - przedłużenie Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 4 o pow. 49,50 m2 3...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Dostawę i montaż systemu do zarządzania obradami sesji wraz z nagłośnieniem oraz dostawę i montaż zestawu kamer wraz z transmisją i innych urządzeń do sali konferencyjnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: GMINA GIŻYCKO, UL. MICKIEWICZA 33, 11-500 GIŻYCKO NIP 8451981949 zaprasza do złożenia ofert na: Dostawę i montaż systemu do zarządzania obradami sesji wraz z nagłośnieniem oraz dostawę i montaż zestawu kamer wraz z transmisją i innych urządzeń do sali konferencyjnej 1. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy...

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU "PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) TYPU 6,11,16,18 W GMINIE GIŻYCKO NA LATA 2016-2018" POPRZEZ SZCZEPIENIA DZIEWCZĄT W 2013 ROKU ŻYCIA, ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY GIŻYCKO

Zarządzenie Nr 21.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Giżycko na lata 2016 – 2018” poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku...

Informacje o wyborze ofert na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Upałty, Szczybały Giżyckie, Wilkasy, Wrony w gminie Giżycko.

Poniżej przedstawiamy informacje o wyborze ofert na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Upałty, Szczybały Giżyckie, Wilkasy, Wrony w gminie Giżycko.

Zatrzymaj banner przewijany