Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

zaproszenie do złozenia oferty na utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kamionki i Sołdany

RRG.6845.34.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki cz. 118/1 0,0005 ha (pow. całkowita 0,0800 ha) OL1G/00016751/9 zapewnienie miejsca dla...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na uszycie i dostarczenie strojów ludowych dla zespołu ludowego

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty cenowej na uszycie i dostarczenie strojów ludowych dla zespołu ludowego. W załączeniu znajdują się: 1. Zaproszenie do złożenia oferty, 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 oraz kosztorys ofertowy - załacznik nr 2.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Gajewo, Grajwo, Doba, Kąp, Kozin, Sterławki Małe, Sterławki Średnie.

RRG.271.6.2017.RC.2 Gizycko 14.06.2016r ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach:...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.27.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki (Doba) cz. 16/101 0,0065 ha (pow. całkowita 0,5607 ha) OL1G/00016751/9 ogródek...

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Giżycko, dn. 26.05.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru RRG.271.23.2017.RC Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją: „Remont świetlic w miejscowościach Kozin i Świdry w ramach projektu pn „Ożywiamy społeczną...

Zaproszenie do złożenia oferty na: „zakup i dostawę sceny mobilnej wraz z osprzętem – oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym”.

Giżycko, dnia 24.05.2017 r. RRG.271.5.2017. RC.2 Zaproszenie do złożenia oferty na: „zakup i dostawę sceny mobilnej wraz z osprzętem – oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym”. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Giżycko, adres: ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko NIP 8451981949, REGON 790671225 Tel. 87/429 99 60, ...

Koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko

Koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie i dostawa elementów małej architektury w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bogacko, Doba, Gajewo, Kozin, Kożuchy Wielkie, Sołdany, Spytkowo, Świdry, Upałty Małe, Wilkaski, Wilkasy, Wronka.

RRG.271.18.2017.RC Giżycko, 12.05.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie i dostawa elementów małej architektury w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach:...

PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok - Rejonu energetycznego Ełk zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Wychodząc na wprost oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Giżycko, informujemy, że poniższej znajduje się link, który przekieruje Państwa na stronę PGE Dysyrybucja SA gdzie umieszcane są komunikaty o przerwach w dostawie prądu. Aktualizacja tych informacji nastepuje co tydzień - w każdy wtorek. http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/E%C5%82k...

Zatrzymaj banner przewijany