Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KOMUNIKAT - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GIŻYCKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI NA 2018 ROK

Projekt Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok W związku z przepisami ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedstawiamy wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Giżycko lub działającym na rzecz mieszkańców...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi w Sterławkach Małych.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: wykonanie rowów odwadniających wzdłuż drogi w Sterławkach Małych. Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe. - wykopy na odkład pod rowy o przekroju 0,6m2 o głębokości 70 cm dł. 320mb - wykonanie przepustów pod zjazdy z rur PVC karbowanych fi 400 o łącznej...

Zaproszenie do złożenia oferty na zadania: Ułożenie płyt drogowych w m. Sulimy, Bogacko, Wrony, Gajewo.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Ułożenie płyt drogowych w m. Sulimy, Bogacko, Wrony, Gajewo. Zadanie I : Wykonanie utwardzenia działki gminnej płytami drogowymi– 230m2 (używane płyty drogowe Zamawiającego) w m. Sulimy dz. nr 81/6: Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe. - wyrównanie...

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie utwardzenia ul. Radosnej w Antonowie

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wykonanie utwardzenia ul. Radosnej w Antonowie Zakres robót : - geodezyjne roboty pomiarowe. - wykopy pod konstrukcje gr. 46cm, szer. 4,0m x dł. 16,0m = 29,44m3 z transportem na odkład. - profilowanie podłoża i zagęszczenie dna koryta 4,0 x 16,0 + zjazd 7 m2 = 71m2 - wykonanie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.64.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy drodze przetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy cz. 205/1 15,00 m2 (pow. garażu Nr 1 usytuowanego na nieruchomości gruntowej nr 205/1 o pow. 0,2522...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej we wsi Kąp

RRG.6845.55.2.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kąp cz. 80/11 0,1000 ha (pow. całkowita 6,8115 ha ) OL1G/00016909/2 ogródek przydomowy 3...

Zaproszenie do złożenia oferty na : wykonanie i dostawę elementów małej architektury w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Gajewo, Sołdany, Sterławki Małe, Sterławki Średnie, Wronka.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie i dostawa elementów małej architektury w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Gajewo, Sołdany, Sterławki Małe, Sterławki Średnie, Wronka. Zadanie I : Utwardzenie ulicy Radosnej 140m2 kostką betonową w m. Antonowo: Zakres robót : ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.36.2.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy cz. 378 0,0144 ha (pow. całkowita 0,5894 ha) OL1G/00016745/4 teren pod ogródek...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Upałty Małe

RRG.6845.49.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Upałty Małe cz. 352/2 0,0080 ha (pow. całkowita 2,2543 ha) OL1G/00017009/0 teren zabudowany budynkiem...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.54.1.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy cz. 639 0,0025 ha (pow. całkowita 0,3231 ha) OL1G/00016745/4 teren pod usługi i handel 1...

Zatrzymaj banner przewijany