Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe w miejscowościach Kalinowo i Sterławki Małe na terenie Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenie oferty na zadania pt: "Zaprojektuj i wybuduj oświetlenie drogowe w miejscowościach Kalinowo i Sterławki Małe na terenie Gminy Giżycko”.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Upałty Małe

RRG.7140.33.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz./ adres Powierzchnia całkowita KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Upałty Małe 4/6 0,2228 ha OL1G/00023177/3 działka zabudowana budynkiem mieszkalno - usługowym 3...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.58.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba 16/102 15,00 m2 (pow. całkowita 0,1828 ha) OL1G/00016751/9 pod garaż typu blaszak ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.55.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba 16/102 15,00 m2 (pow. całkowita 0,1828 ha) OL1G/00016751/9 pod garaż typu blaszak ...

Zapytanie ofertowe na „opracowania dokumentacji technicznej – Mazurski Trakt Rowerowy”

Treść zapytania w załączeniu. Załączniki - Formularz ofertowy – zał. nr 1, - Oświadczenie o spełnianiu warunków – zał. nr 2, - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zał. nr 3, - Wykaz wykonanych usług – zał. nr 4 - mapa z przebiegiem trasy – zał. nr 5

Zapytanie ofertowe - Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Gajewie stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na : Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w Gajewie stanowiącej dojazd do cmentarza komunalnego. Droga zlokalizowana jest w Gajewie na terenie Gminy...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kruklin

RRG.6845.52.2016 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kruklin 3/3 0,4600 ha OL1G/00017013/1 uprawy rolne 3 lata od dnia podpisania umowy 138,00...

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia WJM 2020- Mazurska Pętla Rowerowa [ROZSTRZYGNIĘTE]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIA w postępowaniu...

Zatrzymaj banner przewijany