Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.27.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki (Doba) cz. 16/101 0,0065 ha (pow. całkowita 0,5607 ha) OL1G/00016751/9 ogródek...

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Giżycko, dn. 26.05.2017 r. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru RRG.271.23.2017.RC Wójt Gminy Giżycko zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją: „Remont świetlic w miejscowościach Kozin i Świdry w ramach projektu pn „Ożywiamy społeczną...

Zaproszenie do złożenia oferty na: „zakup i dostawę sceny mobilnej wraz z osprzętem – oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym”.

Giżycko, dnia 24.05.2017 r. RRG.271.5.2017. RC.2 Zaproszenie do złożenia oferty na: „zakup i dostawę sceny mobilnej wraz z osprzętem – oświetleniem scenicznym i sprzętem nagłośnieniowym”. I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Giżycko, adres: ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko NIP 8451981949, REGON 790671225 Tel. 87/429 99 60, ...

Koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko

Koncepcja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie i dostawa elementów małej architektury w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Bogacko, Doba, Gajewo, Kozin, Kożuchy Wielkie, Sołdany, Spytkowo, Świdry, Upałty Małe, Wilkaski, Wilkasy, Wronka.

RRG.271.18.2017.RC Giżycko, 12.05.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie i dostawa elementów małej architektury w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach:...

PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok - Rejonu energetycznego Ełk zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Wychodząc na wprost oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Giżycko, informujemy, że poniższej znajduje się link, który przekieruje Państwa na stronę PGE Dysyrybucja SA gdzie umieszcane są komunikaty o przerwach w dostawie prądu. Aktualizacja tych informacji nastepuje co tydzień - w każdy wtorek. http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/E%C5%82k...

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gajewo, Spytkowo, Szczybały Giżyckie, Bogaczewo, gmina Giżycko.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1. dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, Gmina Giżycko 2. dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo, Gmina Giżycko 3. dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko 4. dla części obrębu geodezyjnego...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Świdry

RRG.6845.9.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Świdry 180 0,3900 ha OL1G/00009010/1 uprawy rolne 3 lata od dnia podpisania umowy 117,00 zł rocznie a)w...

Zapytanie ofertowe - Remontu cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko

Zaproszenie do złożenia oferty RRG.271.4.2017.RC.2 Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zadanie obejmować będzie remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Giżycko. Zamawiający przewiduje do wykonania...

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU „PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) TYPU 6, 11, 16, 18 W GMINIE GIŻYCKO NA LATA 2016 – 2018” POPRZEZ SZCZEPIENIA DZIEWCZĄT W 13 ROKU ŻYCIA, ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY GIŻYCKO

Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Giżycko na lata 2016 – 2018” poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku...

Zatrzymaj banner przewijany