Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - "WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA DZIAŁCE O NR GEOD. 51/1, OBRĘB GAJEWO"

ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Gmina Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko tel. 87 429 99 60, fax. 87 429 99 76 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: „WYKONANIE EKSPERTYZY/OPINII BIEGŁEGO/SPECJALISTY W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.7140.4.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na pisemny wniosek - przedłużenie Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 4 o pow. 49,50 m2 3...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Dostawę i montaż systemu do zarządzania obradami sesji wraz z nagłośnieniem oraz dostawę i montaż zestawu kamer wraz z transmisją i innych urządzeń do sali konferencyjnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: GMINA GIŻYCKO, UL. MICKIEWICZA 33, 11-500 GIŻYCKO NIP 8451981949 zaprasza do złożenia ofert na: Dostawę i montaż systemu do zarządzania obradami sesji wraz z nagłośnieniem oraz dostawę i montaż zestawu kamer wraz z transmisją i innych urządzeń do sali konferencyjnej 1. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy...

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU "PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) TYPU 6,11,16,18 W GMINIE GIŻYCKO NA LATA 2016-2018" POPRZEZ SZCZEPIENIA DZIEWCZĄT W 2013 ROKU ŻYCIA, ZAMELDOWANYCH NA TERENIE GMINY GIŻYCKO

Zarządzenie Nr 21.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18 w Gminie Giżycko na lata 2016 – 2018” poprzez szczepienia dziewcząt w 13 roku...

Informacje o wyborze ofert na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Upałty, Szczybały Giżyckie, Wilkasy, Wrony w gminie Giżycko.

Poniżej przedstawiamy informacje o wyborze ofert na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Upałty, Szczybały Giżyckie, Wilkasy, Wrony w gminie Giżycko.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Dostawa niezbędnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej szkół gmin Mikołajki, Giżycko, Miłki”

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się pod adresem: http://7cudowmazur.pl/278-ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-niezbednych-pomocy-dydaktycznych-narzedzi-tik

OGŁOSZENIE - REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Wójt Gminy Giżycko, zgodnie z art. 23 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017r. poz. 2136) informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym na...

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i gminnych jednostek organizacyjnych

I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 8451981949, zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i jednostek organizacyjnych gminy. Postępowanie o wartości poniżej 30.000 EUR. Oferentami mogą być radcowie prawni bądź adwokaci, świadczący usługi prawnicze w ramach prowadzonej działalności...

Zatrzymaj banner przewijany