Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o nowym terminie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo, gm. Giżycko

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO podaje do publicznej wiadomości informację, że z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie o wydanie...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na uszycie i dostarczenie strojów ludowych dla zespołu ludowego

Gmina Giżycko zaprasza do złożenia oferty cenowej na uszycie i dostarczenie strojów ludowych dla zespołu ludowego. W załączeniu znajdują się: 1. Zaproszenie do złożenia oferty, 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 oraz kosztorys ofertowy - załacznik nr 2.

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej linii oświetlenia nn 0,4kV, szafki SOU oraz 3 słupów oświetleniowych, w miejscowości Bystry, w obrębie geodezyjnym Sulimy, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach: Antonowo, Gajewo, Grajwo, Doba, Kąp, Kozin, Sterławki Małe, Sterławki Średnie.

RRG.271.6.2017.RC.2 Gizycko 14.06.2016r ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadania: Wykonanie utwardzeń terenów gminnych w ramach zadań funduszy sołeckich w miejscowościach:...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko.

Giżycko, 14 czerwiec 2017 r. RRG.6840.31.2017 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lp Wieś Nr działki Powierzchnia w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Uwagi 1 Gajewo 212/5 0,6281 - OL1G/00018586/5 310 000,00...

Obwieszczenie Wójta Gminy Giżycko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gajewo, Spytkowo, Szczybały Giżyckie, Bogaczewo, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giżycko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gajewo, Spytkowo, Szczybały Giżyckie, Bogaczewo, gmina Giżycko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz....

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Spytkowo

RRG.6845.29.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Spytkowo cz. 69/6 3 m2 (pow. całkowita 0,4400 ha ) OL1G/00014227/3 pod baner reklamowy zawieszony na ogrodzeniu ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.28.2017 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki (Doba) cz. 16/99 12 m2 (pow. całkowita 0,1836 ha) OL1G/00016751/9 pod garaż typu blaszak, stanowisko...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.26.2017 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki (Doba) cz. 16/99 15 m2 (pow. całkowita 0,1836 ha) OL1G/00016751/9 pod garaż typu blaszak, stanowisko...

Zatrzymaj banner przewijany