Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok - Rejonu energetycznego Ełk zawiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu

Wychodząc na wprost oczekiwaniom Mieszkańców Gminy Giżycko, informujemy, że poniższej znajduje się link, który przekieruje Państwa na stronę PGE Dysyrybucja SA gdzie umieszcane są komunikaty o przerwach w dostawie prądu. Aktualizacja tych informacji nastepuje co tydzień - w każdy wtorek. http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/E%C5%82k Referat...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo po zachodniej stronie ulicy Węgorzewskiej, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIŻYCKO Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Gajewo, Spytkowo, Szczybały Giżyckie, Bogaczewo, gmina Giżycko.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1. dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, Gmina Giżycko 2. dla części obrębu geodezyjnego Spytkowo, Gmina Giżycko 3. dla części obrębu geodezyjnego Szczybały Giżyckie, Gmina Giżycko 4. dla części obrębu geodezyjnego...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Kamionki

RRG.6845.13.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Kamionki cz. 309/3 0,2748 ha (pow. całkowita 1,0940 ha) OL1G/00024648/3 ogródki przydomowe 3...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Pieczonki

RRG.6845.15.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Pieczonki 21 0,9400 ha OL1G/00024651/7 uprawy rolne 01.07.2017r. - 30.06.2020r. 453,00 zł rocznie a)w...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową – kruszywa naturalnego ze złoża Spytkowo XIV, na części działek ozn. 307/2, 308/1, 309/1 w obrębie Spytkowo, gm. Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. decyzji...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Wilkasy

RRG.6845.19.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Wilkasy 839 3,84 m2 (pow. całkowita 0,6104 ha) OL1G/00016745/4 baner reklamowy na amfiteatrze 16.05.2017r. - 30.09.2017r. 38,40...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Bogaczewo, gmina Giżycko.

Giżycko, 11 kwiecień 2017 r. RRG.6840.11.2017 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lp Wieś Nr działki Powierzchnia w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Uwagi 1 2 3 4 Bogaczewo Bogaczewo Bogaczewo Bogaczewo 121/13 121/30 259/9 121/9 0,0134 0,0437 0,0075 0,0260 - - - - OL1G/00035068/3 OL1G/00032505/8 9...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Bogaczewo, gmina Giżycko.

Giżycko, 11 kwiecień 2017 r. RRG.6840.10.2017 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lp Wieś Nr działki Powierzchnia w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Uwagi 1 2 3 Bogaczewo Bogaczewo Bogaczewo 121/14 121/28 259/8 0,0134 0,0437 0,0075 - - - OL1G/00035067/6 11...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Bogaczewo

RRG.6845.10.2017 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Bogaczewo 226/2 0,0109 ha OL1G/00016910/2 ogródek przydomowy 01.06.2017r. - 31.05.2020r. 2,18...

Zatrzymaj banner przewijany