Zamówienia publiczne - Aktualne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko

Ogłoszenie nr 554192-N-2018 z dnia 2018-05-08 r. Gmina Giżycko: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 129039N - ul. Dębowej w miejscowości Gajewo

Ogłoszenie nr 552350-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Gmina Giżycko: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 129039N - ul. Dębowej w miejscowości Gajewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Przebudowa drogi gminnej nr 129036N Sterławki Małe – Szczybały Giżyckie na odcinku w m. Sterławki Małe

Ogłoszenie nr 552109-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Gmina Giżycko: Przebudowa drogi gminnej nr 129036N Sterławki Małe – Szczybały Giżyckie na odcinku w m. Sterławki Małe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko

Ogłoszenie nr 544262-N-2018 z dnia 2018-04-12 r. Gmina Giżycko: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wrony, Gajewo ul. Kalinowa i ul. Kasztanowa

Ogłoszenie nr 528517-N-2018 z dnia 2018-03-08 r. Gmina Giżycko: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wrony, Gajewo na ul. Kalinowej i Kasztanowej, gmina Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko

Ogłoszenie nr 525291-N-2018 z dnia 2018-03-01 r. Gmina Giżycko: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

[ZMIANA OGŁOSZENIA] Przebudowa drogi gminnej nr 129039N - ul. Dębowej w miejscowości Gajewo

Ogłoszenie nr 500042100-N-2018 z dnia 27-02-2018 r. Giżycko: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 518416-N-2018 Data: 14/02/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Giżycko, Krajowy numer identyfikacyjny 79067122500000, ul. ul. Mickiewicza 33, 11500 Giżycko, woj....

Zatrzymaj banner przewijany