Archiwalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkasy dz. nr 21/3, 786/4

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilkasy dz. nr 21/3, 786/4

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Wilkasach – wariant 200 m – treningowy

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Wilkasach – wariant 200 m – treningowy

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Wilkasach – wariant 200 m – treningowy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Wilkasach – wariant 200 m – treningowy

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żółtej – Etap I (odcinek D1-D3)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Giżycko: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żółtej – Etap I (odcinek D1-D3) Ogłoszenie nr 63795 - 2017 z dnia 2017-04-11 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Remont świetlic w miejscowościach Kozin i Świdry w ramach projektu pn „Ożywiamy społeczną energię poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Kozin i Świdry w Gminie Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Giżycko: Remont świetlic w miejscowościach Kozin i Świdry w ramach projektu pn „Ożywiamy społeczną energię poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Kozin i Świdry w Gminie Giżycko Ogłoszenie nr 63469 - 2017 z dnia 2017-04-11 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie...

Przebudowa drogi gminnej nr 129004N na odcinku Sterławki Małe - Bogacko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Giżycko: Przebudowa drogi gminnej nr 129004N na odcinku Sterławki Małe - Bogacko Ogłoszenie nr 50192 - 2017 z dnia 2017-03-23 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów Jeziora Niegocin i Tajty w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko

Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie brzegów Jeziora Niegocin i Tajty w miejscowości Wilkasy, Gmina Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 129016N – ul. Dworskiej w miejscowości Gajewo, Gmina Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej nr 129016N – ul. Dworskiej w miejscowości Gajewo, Gmina Giżycko Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy: Zakup kruszywa naturalnego oraz piasku wraz z załadunkiem do remontów nawierzchni dróg gminnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Giżycko: Zakup kruszywa naturalnego oraz piasku wraz z załadunkiem do remontów nawierzchni dróg gminnych Ogłoszenie nr 18215 - 2017 z dnia 2017-02-01 r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Przetarg nieograniczony Realizacja zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Realizacja zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko

Zatrzymaj banner przewijany