Posiedzenia komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Giżycko w dniu 26 lutego 2018 roku – sala konferencyjna Urzędu Gminy – godz. 14:00

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Informacja dotycząca stanu melioracji na terenie Gminy Giżycko. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021”. 4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wskazania...

Zatrzymaj banner przewijany