Sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 88.2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie...

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Zarządzenie Nr 39.2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania Gminy Giżycko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku 267 ustawy z dnia27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z...

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 464) w związku z art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje: § 1 Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko...

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2015 rok

Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Giżycko z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania Gminy Giżycko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) w związku 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz....

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym...

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2014 rok

Ogłoszono: 2015-03-25 07:41:37 przez Janusz Mielziuk Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza...

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Giżycko za I półrocze 2014 roku

Ogłoszono: 2014-08-19 08:51:48 przez Janusz Mielziuk Zarządzenie Wójta Gminy Giżycko Nr 68/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych...

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Ogłoszono: 2014-04-22 09:21:01 przez Janusz Mielziuk Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Giżycko z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza...

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Ogłoszono: 2013-04-09 08:23:32 przez Marcin Giedrojć Treść Zarządzenia w załączniku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Ogłoszono: 2012-11-06 10:49:15 przez Janusz Mielziuk Treść Zarządzenia w załączniku.

Zatrzymaj banner przewijany