Ochrona środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Giżycko

Ogłoszono: 2014-06-04 07:10:33 przez Janusz Mielziuk

Punkty zbiórki elektroodpadów na terenie gminy

Ogłoszono: 2013-04-05 08:53:07 przez Janusz Mielziuk Informacja o przedsiębiorcach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495): Nazwa zbierającego /firma, oznaczenie...

Wnioski do pobrania

Ogłoszono: 2010-04-08 10:08:55 przez Janusz Mielziuk

Program ochrony środowiska

Ogłoszono: 2010-04-08 09:58:12 przez Janusz Mielziuk Treść w załączniku

Program gospodarki odpadami

Ogłoszono: 2010-04-08 09:49:25 przez Janusz Mielziuk Treść w załączniku

Wymagania przedsiębiorców w sprawie odpadów komunalnych

Ogłoszono: 2008-05-12 13:24:01 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 12/08 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 1 kwietnia 2008 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników...

Zatrzymaj banner przewijany