Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej we wsi Doba

RRG.6845.23.2018 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres najmu Wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Doba cz. 16/102 0,1828 ha OL1G/00016751/9 lokal socjalny Nr 10 o pow. użyt.53,00 m2 3 lata od podpisania umowy ...

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogacko, gmina Giżycko.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bogacko, Gmina Giżycko I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 845 1981949 , tel. 87 429 99, email: ugg@ugg.pl II. Tryb udzielenia zamówienia Działając...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki-Przerwanki-Sulimy w lokalizacji od km 8+418 do km 9+700 miejscowość Sulimy

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 13 kwietnia 2018...

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 98/4, obręb Antonowo

OBWIESZCZENIE WÓJT GMINY GIŻYCKO działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podczyszczalni odcieków składowiskowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o., położonego w m. Spytkowo, działka numer ewid. 350/26, gm. Giżycko

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO informuje o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2018...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Wilkasy, gmina Giżycko.

Giżycko, 04 kwiecień 2018 r. RRG.6840.11.2018 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lp Wieś Nr działki Powierzchnia w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Uwagi 1 Wilkasy 480/1 0,0029 - OL1G/00016745/4 3 000,00 zł Dla właściciela działki numer 479. Bezprzetargu Pierwszeństwo...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1736N Kruklanki – Przerwanki – Sulimy w lokalizacji od km 8+418 do km 9+700, miejscowość Sulimy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej we wsi Nowe Sołdany obręb Pieczonki

RRG.6845.9.2018 WYKAZ nieruchomość przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Lp. Wieś Nr dz. Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy Wywoławcza wysokość czynszu Termin wnoszenia opłat 1. Nowe Sołdany (obręb Pieczonki) 100/1 0,2100 ha OL1G/00017012/4 działka ogrodowa (ogórek...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Świdry, gmina Giżycko.

Giżycko, 30 marzec 2018 r. RRG.6840.9.2018 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lp Wieś Nr działki Powierzchnia w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Uwagi 1 Świdry 165/1 0,0375 - OL1G/00017015/5 4 200,00 zł Dla właściciela działki numer...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Gajewo, gmina Giżycko.

Giżycko, 30 marzec 2018 r. RRG.6840.8.2018 W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Lp Wieś Nr działki Powierzchnia w ha Udział KW Cena Przeznaczenie Uwagi 1 Gajewo 311/25 0,0257 - OL1G/00016906/1 10 600,00 zł Dla właściciela działki numer...

Zatrzymaj banner przewijany