Dane teleadresowe

Urząd Gminy Giżycko

Lokalizacja

woj. warmińsko-mazurskie

pow. giżycki

Giżycko

Adres

ul. Mickiewicza 33

11-500 Giżycko

Telefon

87 429 99 60

Faks

87 429 99 76

E-mail

Stanowiska

Wójt Gminy Giżycko

Marek Jasudowicz

87 429 99 60

wojt@ugg.pl

Kontakt

Skarbnik Gminy

Monika Dębek

87 429 99 65

skarbnik@ugg.pl

Kontakt

Sekretarz Gminy

Dariusz Grygiencza

87 429 99 75

sekretarz@ugg.pl

Kontakt

Adres skrzynki ePUAP

uggizycko/SkrytkaESP

Rachunki bankowe

Obsługę bankową budżetu prowadzi PKO Bank Polski S.A.

U W A G A ! ! !
OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH

I. URZĄD GMINY GIŻYCKO

07 1020 3541 0000 5802 0260 0039 – rachunek pomocniczy (dochody)

-wpływy z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, itp.
- wpływy z tytułu opłat m.in. adiacencka, planistyczna, targowa, miejscowa, skarbowa
- wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego
- wpływ z tytułu czynszów, dzierżawy, wieczystego użytkowania, przekształcenia wieczystego użytkowania
- wpływy ze sprzedaży gruntów, nieruchomości i innych składników majątkowych,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- wpływy z mandatów karnych
- opłata za udostępnianie informacji publicznej
- wpływy z postępowań egzekucyjnych
- wpływy z windykacji należności
- opłaty za korzystanie z cmentarza
- opłaty skarbowe


58 1020 3541 0000 5402 0294 9972 - rachunek do przyjmowania wpływów z tytułu opłaty retencyjnej


62 1020 3541 0000 5402 0260 0021 – rachunek bieżący (wydatki)

- wpływ środków na wydatki
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu
- wypłaty wynagrodzeń i pochodnych
- zwrot niewykorzystanych środków


14 1020 4753 0000 0502 0038 9874 - rachunek wyodrębnionych wpływów (koszty zarządu)


65 1020 4753 0000 0202 0038 7357 – rachunek sum depozytowych

- kaucje, wadia, zabezpieczenia, gwarancjeII. GMINA GIŻYCKO

69 1020 4753 0000 0502 0038 7332 – rachunek bieżący (organ)

- wpływ dotacji, subwencji
- wpływ środków z umów z dofinansowania UE
- wpływ środków wynikających z umów z WFOŚiGW
- wpływ środków wynikających z porozumień między jst i innymi podmiotami
- wpływy z tytułu udziałów w podatkach
- wpływy inne z urzędów skarbowych
- zwroty niewykorzystanych środków
- wpływ dochodów realizowanych przez jednostki podległe (Rb-27S)
- przekazanie środków na wydatki jednostek podległych

Godziny urzędowania

Godziny pracy Urzędu Gminy Giżycko
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek 7:00 - 15:00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 15:00

Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz
przyjmuje interesantów:

poniedziałek 14:00 - 16:00
wtorek 08:00 - 10:00

Termin spotkania z Wójtem Gminy prosimy ustalać poprzez wcześniejszy kontakt z sekretariatem Urzędu
(osobiście lub telefonicznie 87 429 99 60).

Charakterystyka położenia

Gmina Giżycko położona we wschodniej części województwa warmińsko - mazurskiego, obejmuje powierzchnię 296,96 km2 i liczy około 8500 mieszkańców. Jest gminą rolniczo - turystyczną, posiada też kilka zakładów produkcyjnych. Usytuowana jest na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, stanowiąc wspaniały teren do uprawiania turystyki oraz sportów wodnych i lodowych. Na jej jeziorach odbywaja się regaty żeglarskie, na jez. Niegocin od lat organizuje się Mistrzostwa Polski i Europy w żeglarstwie lodowym. O pięknie i atrakcyjności gminy stanowią lasy (43 km2) i wody jezior: Niegocin, Kisajno, Dejguny, Dobskie, Tajty, Kruklin oraz urozmaicona, polodowcowa rzeźba terenu. Specyfiką gminy jest jej architektura z wieloma zachowanymi stylowymi domostwami.

Obszar gminy, lekko pofałdowany, zachęca do turystyki pieszej i rowerowej, którą umożliwiają oznakowane szlaki i położone przy nich liczne pola namiotowe. W granicach gminy leżą rezerwaty: Perkuny, okolice Pierkunowa (2,9 ha florystyczny, torfowiska wysokie z rosiczką okrągłolistą), Torfowisko Spytkowo (3,7 ha, florystyczny), Jezioro Kożuchy (28,2 ha, ornitologiczny, kolonia mewy śmieszki), Jezioro Dobskie, Fuleda (1,83 ha, krajobrazowy, krajobraz polodowcowy, głazowisko Fuledzki Róg, kolonia czapli siwej), Wyspy jez. Kisajno (kolonie kormoranów).

Budynek Urzędu Gminy

Wejście do Urzędu Gminy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-05-07
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor Serwisu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2015 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 369158
29 maja 2020 09:34 (Janusz Mielziuk) - Aktualizacja danych.
14 stycznia 2020 09:24 (Marcin Giedrojć) - Aktualizacja danych.
07 stycznia 2020 07:36 (Marcin Giedrojć) - Aktualizacja danych.
Zatrzymaj banner przewijany