Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów

Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów

W gminie Giżycko funkcjonuje Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów, których wiedza i osiągnięcia w dziedzinie nauki oraz w dziedzinie artystycznej i sportowej wykraczają poza wymagania programowe szkół, w których się kształcą lub którzy posiadają inne znaczące osiągnięcia.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, uczniowie szkół, które mają siedzibę na terenie Gminy Giżycko, mogą ubiegać się  Stypendium Naukowe Wójta Gminy Giżycko za najwyższe w szkole wyniki w nauce lub Stypendium Wójta Gminy Giżycko za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, osiągnięcia artystyczne i sportowe,  w wysokości 500 zł, w każdym roku szkolnym.

Wnioski o stypendium może złożyć, za pośrednictwem szkół, rodzic lub prawny opiekun lub wychowawca ucznia w czerwcu, w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

Rady pedagogiczne szkół nominują uczniów, ustalając ich miejsca na liście rankingowej, która trafia do Wójta. Zgodnie z określonymi przez szkoły pozycjami oraz biorąc pod uwagę wysokość środków budżetowych, Wójt przyznaje stypendia.

Poprzez przyznawanie stypendiów Gmina motywuje uyczniów do rozwoju i do wzrostu aspiracji, a grono stypendystów stanowi pozytywny wzorzec dla środowiska oraz wzmacnia poczucie własnej wartości w społeczności naszej Gminy.

 Informacje można uzyskać u dyrektorów szkół oraz u gł. specjalisty ds. oświaty, w Urzędzie Gminy Giżycko, pokój 29, II piętro, tel. 87 429 99 84 w godzinach 11.00 – 15.00.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Janowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2018 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Janowska
Ilość wyświetleń: 1441
07 czerwca 2019 15:02 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2019 14:58 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2019 14:34 (Renata Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany