Komunikaty

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA O WNIOSKU DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - Szczybały Giżyckie budowa sieci elektroenergetycznej

Nasz znak: RRG.6733.29.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA O WNIOSKU DOTYCZĄCYM ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kod

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w obr. geod. Antonowo, gmina Giżycko.

Giżycko dnia 18.05.2020r. Nasz znak: RRG.6733.33.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. p

OBWIESZCZENIE WÓJTA O ODMOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY - budowa budynku rekreacji indywidualnej na działce o nr geodezyjnym 58/122 położonej w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko.

Nasz znak: RRG.6730.256.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA O ODMOWIE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) oraz art.

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kVj w obrębie geodezyjnym Wronka, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udz

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4kV w obrębie geodezyjnym Upałty, gmina Giżycko

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udz

Obwieszczenie o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV w obrębie geodezyjnym Kożuchy Wielkie, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jeg

Obwieszczenie o wniosku dot. wycofania pisma w sprawie zawieszenia postępowania i podjęcia postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową w obr. geod. Sulimy, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O WNIOSKU DOTYCZĄCYM WYCOFANIA PISMA DOT. ZAWIESZENIA POSTĘPOWANIA I PODJĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, Gmina Giżycko

Znak:RRG.6721.1.2020 Giżycko, 07.05.2020 r. O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Gajewo, Gmina Giżycko.

Obwieszczenie o wniosku dot. wycofania pisma w sprawie zawieszenia postępowania i podjęcia postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w obrębie geodezyjnym Bogaczewo, gmina Giżycko.

OBWIESZCZENIE WÓJTA O WNIOSKU DOTYCZĄCYM PODJĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27

Zatrzymaj banner przewijany