Komunikaty

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PE D=100 o długości do 20 m na działkach o nr geodezyjnych 42/26, 210/6 położonych w obrębie geodezyjnym Sterławki Małe, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.42.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3

OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z rur PEHD DN 110 mm o długości do 170 m i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN 200 mm o długości do 170 m na działce o nr geodezyjnym 152/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kozin, gmina Giżycko

Nasz znak: RRG.6733.43.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz art. 3 ust. 1, pkt 11 ustawy z dnia 3

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM SZCZYBAŁY GIŻYCKIE, GMINA GIŻYCKO.

Nasz znak: RRG.6733.54.2020 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Osada Wilkasy – budowa budynku zaplecza przystani jachtowej na działce o nr geod. 39/2, obręb Wilkasy i przystani jachtowej na działce o nr geod. 1/2, obręb Wrony, stanowiącej jezioro Tajty”

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ustawienie dodatkowego dystrybutora paliwa i wiaty na istniejącej stacji paliw” na działce nr 705/1 przy ul. Olsztyńskiej 2 w Wilkasach”.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Gajewo

RRG.6845.31.2020 WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 65 tj.).

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ustawienie dodatkowego dystrybutora paliwa i wiaty na istniejącej stacji paliw” na działce nr 705/1 przy ul. Olsztyńskiej 2 w Wilkasach”

OBWIESZCZENIE Zgodnie z wymogami art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) WÓJT GMINY GIŻYCKO

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 95, woj. warmińsko-mazurskie, powiat Giżycki, gmina Giżycko, obręb Sołdany”

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego WÓJT GMINY...

Zatrzymaj banner przewijany