Zamówienia publiczne - Aktualne

Wybierz rok

Realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Gmina Giżycko: Realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko”. Ogłoszenie nr 633159-N-2019 z dnia 2019-12-06 r

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Giżycko z siedzibą w Giżycku, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko reprezentowana przez Sekretarza – Pana Dariusza Grygiencza działającego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Giżycko – Pana Marka Jasudowicza z dnia 02.10.2019 r. NIP 8451981949 tel. +48 87 429 99 60,

Utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Perkunowo i Kruklin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Perkunowo i Kruklin. Ogłoszenie nr 616997-N-2019 z dnia 2019-10-30 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2019 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gmina Giżycko na 2019 r. Przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość Planowany termin wszczęcia postępowania

Zatrzymaj banner przewijany