Archiwalne

Wybierz rok

Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, gmina Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Giżycko: Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, gmina Giżycko Ogłoszenie nr 615937-N-2018 z dnia 2018-09-12 r.

Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, gmina Giżycko

Ogłoszenie nr 599331-N-2018 z dnia 2018-08-03 r. Gmina Giżycko: Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w miejscowościach Bystry i Wilkasy, gmina Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

[ZMIANA OGŁOSZENIA] Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko

Ogłoszenie nr 500133858-N-2018 z dnia 13-06-2018 r. Giżycko: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 565823-N-2018 Data: 30/05/2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Giżycko, Krajowy numer identyfikacyjny 79067122500000, ul. ul. Mickiewicza 33, 11500 Giżycko,...

Roboty budowlane w ramach projektu pn.: Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko, w miejscowościach Spytkowo, Sterławki Małe i Sołdany

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie nr 563430-N-2018 z dnia 2018-05-24 r. Gmina Giżycko: Roboty budowlane w ramach projektu pn.: Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko, w miejscowościach Spytkowo, Sterławki Małe i Sołdany Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko

Ogłoszenie nr 554192-N-2018 z dnia 2018-05-08 r. Gmina Giżycko: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 129039N - ul. Dębowej w miejscowości Gajewo

Ogłoszenie nr 552350-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Gmina Giżycko: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 129039N - ul. Dębowej w miejscowości Gajewo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

Przebudowa drogi gminnej nr 129036N Sterławki Małe – Szczybały Giżyckie na odcinku w m. Sterławki Małe

Ogłoszenie nr 552109-N-2018 z dnia 2018-04-27 r. Gmina Giżycko: Przebudowa drogi gminnej nr 129036N Sterławki Małe – Szczybały Giżyckie na odcinku w m. Sterławki Małe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko

Ogłoszenie nr 544262-N-2018 z dnia 2018-04-12 r. Gmina Giżycko: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wrony, Gajewo ul. Kalinowa i ul. Kasztanowa

Ogłoszenie nr 528517-N-2018 z dnia 2018-03-08 r. Gmina Giżycko: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wrony, Gajewo na ul. Kalinowej i Kasztanowej, gmina Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko

Ogłoszenie nr 525291-N-2018 z dnia 2018-03-01 r. Gmina Giżycko: Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej i sportowej szkół podstawowych w Gminie Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Zatrzymaj banner przewijany