Wyniki zamówień publicznych

Wybierz rok

Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko

Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Lipowej w miejscowości Gajewo w Gminie Giżycko Ogłoszenie nr 587097-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 129053N – ul. Dębowej w miejscowości Wilkasy w Gminie Giżycko

Gmina Giżycko: Przebudowa drogi gminnej nr 129053N – ul. Dębowej w miejscowości Wilkasy w Gminie Giżycko

Zakup kruszywa naturalnego wraz z załadunkiem do remontów nawierzchni dróg gminnych

Ogłoszenie o zamówieniu Zakup kruszywa naturalnego wraz z załadunkiem do remontów nawierzchni dróg gminnych Numer ogłoszenia: 139389 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Upałty Małe, Gmina Giżycko

Przebudowa budynku na lokale socjalne w miejscowości Upałty Małe, Gmina Giżycko Numer ogłoszenia: 47995 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów...

Przebudowa drogi gminnej nr 129014N na odcinku Świdry – Spytkowo w Gminie Giżycko

Giżycko: Przebudowa drogi gminnej nr 129014N na odcinku Świdry - Spytkowo w Gminie Giżycko Numer ogłoszenia: 59914 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V

Przebudowa drogi gminnej nr 129014N na odcinku Świdry – Spytkowo w Gminie Giżycko - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Giżycko: Przebudowa drogi gminnej nr 129014N na odcinku Świdry - Spytkowo w Gminie Giżycko Numer ogłoszenia: 59914 - 2016; data zamieszczenia: 16.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia

Zakup kruszywa naturalnego oraz piasku wraz z załadunkiem do remontów nawierzchni dróg gminnych

Giżycko: Zakup kruszywa naturalnego oraz piasku wraz z załadunkiem do remontów nawierzchni dróg gminnych Numer ogłoszenia: 29722 - 2016; data zamieszczenia: 10.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko Numer ogłoszenia: 322934 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego SEKCJA...

Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Realizacja zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Giżycko Numer ogłoszenia: 305562 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego SEKCJA...

Zatrzymaj banner przewijany