Rozstrzygnięte

Wybierz rok

Wójt Gminy Giżycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowo - Księgowym

I. Określenie jednostki: Urząd Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko, woj. Warmińsko – Mazurskie tel. 87 429-99-66, fax 87 429-99-76 II. Określenie stanowiska: Podinspektor w Referacie Finansowo - Księgowym Urzędu Gminy Giżycko III. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe o kierunku administracja...

Nabór na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku - stanowisko do obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus - w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat. 1....

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i gminnych jednostek organizacyjnych

Oferta najkorzystniejsza: Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Szulganiuk 11-500 Giżycko ul. Warszawska 8/6 I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 8451981949, zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy w Giżycku i jednostek organizacyjnych gminy. Postępowanie o wartości poniżej 30.000 EUR. Oferentami...

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i jednostek organizacyjnych

INFORMACJA Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie rozpoznania cenowego na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej wyznaczonych referatów Urzędu Gminy Giżycko i jednostek organizacyjnych Gminy oraz organów gminy z dnia 11 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz I. Zamawiający: Gmina...

[INFORMACJA O WYNIKACH NABORU] Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku w pełnym wymiarze czasu pracy 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) wykształcenie wyższe, 3) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, 4) udokumentowany...

[INFORMACJA O WYNIKACH NABORU] Wójt Gminy Giżycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego

I. Określenie jednostki: Urząd Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko – mazurskie, tel. 87 429-99-66, fax 87 429-99-76 II. Określenie stanowiska: Podinspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Giżycko III. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) wykształcenie wyższe techniczne –...

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach - wyniki

Termin składania ofert: 2015-08-03 Miejsce pracy: Wilkasy Wydział: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach Ogłoszono dnia: 2015-07-02 przez Wójt Gminy Giżycko Nr ogłoszenia: 2/2015 Id ogłoszenia: Zlecający: Wójt Gminy Giżycko Szczegóły : I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1)...

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół - wyniki

Termin składania ofert: 2015-03-09 Miejsce pracy: Giżycko Wydział: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Ogłoszono dnia: 2015-02-25 przez Barbara Sosnowicz Nr ogłoszenia: 1/2015 Id ogłoszenia: Zlecający: Urząd Gminy Giżycko I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo...

Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym - wyniki

Termin składania ofert: 2013-03-18 Miejsce pracy: Publiczne Gimnazjum w Bystrym Wydział: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Ogłoszono dnia: 2013-02-27 przez Anna Dworak Nr ogłoszenia: 3/2013 Id ogłoszenia: Zlecający: Wójt Gminy Giżycko I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: Wójt...

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Upałtach - wyniki

Termin składania ofert: 2013-03-18 Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Upałtach Wydział: Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Ogłoszono dnia: 2013-02-27 przez Anna Dworak Nr ogłoszenia: 2/2013 Id ogłoszenia: Zlecający: Wójt Gminy Giżycko I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: Wójt...

Zatrzymaj banner przewijany