Praca - Rozstrzygnięte

Wybierz rok

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pracy - podinspektora w Referacie Finansowo - Księgowym

Giżycko, dnia 17 marca 2020 roku INFORMACJA W związku z zagrożeniem epidemiologicznym obowiązującym na terenie kraju informuję, iż unieważniam procedurę otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowo – Księgowym z dnia 3 marca 202

Wójt Gminy Giżycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego

I. Określenie jednostki: Urząd Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko, woj. Warmińsko – Mazurskie tel. 87 4299960, fax 87 4299976 II. Określenie stanowiska: Podinspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Giżycko. III. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie budownictwa, 3....

Wójt Gminy Giżycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowo - Księgowym

I. Określenie jednostki: Urząd Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33 11-500 Giżycko, woj. Warmińsko – Mazurskie tel. 87 429-99-66, fax 87 429-99-76 II. Określenie stanowiska: Podinspektor w Referacie Finansowo - Księgowym Urzędu Gminy Giżycko III. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe o kierunku administracja...

Nabór na stanowisko inspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Giżycku - stanowisko do obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus - w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat. 1....

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i gminnych jednostek organizacyjnych

Oferta najkorzystniejsza: Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Szulganiuk 11-500 Giżycko ul. Warszawska 8/6 I. Zamawiający: Gmina Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, NIP 8451981949, zaprasza do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy w

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną Urzędu Gminy Giżycko i jednostek organizacyjnych

INFORMACJA Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie rozpoznania cenowego na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej wyznaczonych referatów Urzędu Gminy Giżycko i jednostek organizacyjnych Gminy oraz organów gminy z dnia 11 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Giży

[INFORMACJA O WYNIKACH NABORU] Nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku w pełnym wymiarze czasu pracy 1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) wykształcenie wyższe, 3) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, 4) udokumentowany...

[INFORMACJA O WYNIKACH NABORU] Wójt Gminy Giżycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Rozwoju Gospodarczego

I. Określenie jednostki: Urząd Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko – mazurskie, tel. 87 429-99-66, fax 87 429-99-76 II. Określenie stanowiska: Podinspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Giżycko III. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) wykształcenie wyższe techniczne –...

Zatrzymaj banner przewijany