Posiedzenia komisji

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 27 listopada 2019r., godz. 12:30 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 26 listopada 2019 roku godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 28 października 2019 r. – godz. 13: 45 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działka o nr geodezyjnym 220, położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 4. Opinia Komisji dotycząca...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 28 października 2019 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Organizacja oświaty w roku szkolnym 2019/2020 w gminie Giżycko. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 27 sierpnia 2019r., godz. 13:30 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. cześć działki o nr geodezyjnym 241, położonej w obrębie geodezyjnym Wilkasy. 3. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działka...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 27 sierpnia 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 24 czerwca 2019 – godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie. (Szkoła Podstawowa w Bystrym) 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie.(Szkoła Podstawowa w Wilkasach) 4. Opinia Komisji dotycząca...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 24 czerwca 2019 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 25 kwietnia 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie. 2. Stanowisko Komisji w sprawie możliwości wydzierżawienia części działki położonej w obrębie geodezyjnym Wilkasy (teren naprzeciwko Tawerny Dezeta) – wizja lokalna. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 25 kwietnia 2019r., godz. 12:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie. 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”. 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka...

Zatrzymaj banner przewijany