Posiedzenia komisji

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 27 sierpnia 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 24 czerwca 2019 – godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie. (Szkoła Podstawowa w Bystrym) 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie.(Szkoła Podstawowa w Wilkasach) 4. Opinia Komisji dotycząca...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 24 czerwca 2019 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Bystrym. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 25 kwietnia 2019r., godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie. 2. Stanowisko Komisji w sprawie możliwości wydzierżawienia części działki położonej w obrębie geodezyjnym Wilkasy (teren naprzeciwko Tawerny Dezeta) – wizja lokalna. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 25 kwietnia 2019r., godz. 12:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie. 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”. 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 16 stycznia 2019 roku, godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Giżycko. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2019 rok. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 16 stycznia 2019 roku, godz.13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2019 rok. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 15 stycznia 2019 roku, godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 290/18, położonej w obrębie geodezyjnym Spytkowo. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 19 grudnia 2018 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym...

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 18 grudnia 2018 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy

Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym...

Zatrzymaj banner przewijany