Posiedzenia komisji

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 25 kwietnia 2019r., godz. 12:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia.

1. Otwarcie.
2. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok”.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 r.
4. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Giżycko na lata 2018 – 2020” za rok 2018.
5. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Giżycko w 2018 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2018 r. dla Gminy Giżycko.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2019 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Sosnowicz
Ilość wyświetleń: 483
19 kwietnia 2019 09:50 (Barbara Sosnowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany