Posiedzenia komisji

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 28 października 2019 r. – godz. 13: 45 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.


Porządek posiedzenia

1. Otwarcie.
2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości
w drodze bezprzetargowej, tj. działka o nr geodezyjnym 220, położonej w obrębie geodezyjnym Gajewo.
3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
4. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (dz. nr 35/3 o pow. 0,0200 ha, położona w miejscowości Kąp)
5. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (dz. nr 100/8 o pow. 0,0500 ha, położona w miejscowości Upałty)
6. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 129007 N dr. woj. nr 592 (Sterławki Małe) – Wronka – Szczybały Giżyckie.
7. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Giżycko na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki wodnej.
8. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2019-2025.
9. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2019 rok.
10. Opinia Komisji dotycząca zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Giżycko a Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Giżycku z/s w Gajewie.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2019 16:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Sosnowicz
Ilość wyświetleń: 287
23 października 2019 16:43 (Barbara Sosnowicz) - Opublikowanie dokumentu.
23 października 2019 16:43 (Barbara Sosnowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany