Budżet

Wybierz rok

Projekt budżetu Gminy Giżycko na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 94.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Giżycko na 2019 rok Na podstawie z art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje: § 1 Przyjmuje się projekt uchwały...

Projekt budżetu Gminy Giżycko na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 118.2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Giżycko na 2018 rok Na podstawie z art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Przyjmuje się projekt...

Projekt budżetu Gminy Giżycko na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 96/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Giżycko na 2017 rok Na podstawie z art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Przyjmuje się projekt uchwały...

Zatrzymaj banner przewijany