Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wybierz rok

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko nalata 2019 - 2025

ZARZĄDZENIE NR 93.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2019-2025 Na podstawie z art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje: § 1 Przyjmuje...

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2018 - 2024

ZARZĄDZENIE NR 117.2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2018-2024 Na podstawie z art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządza się co następuje: § 1 Przyjmuje...

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2017-2022

ZARZĄDZENIE NR 95/2016 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2017-2022 Na podstawie z art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje: § 1 Przyjmuje...

Zatrzymaj banner przewijany