Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2017-2022


ZARZĄDZENIE NR 95/2016

WÓJTA GMINY GIŻYCKO

 z dnia 14 listopada 2016 roku

                                               

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko

 na lata 2017-2022

 

 Na podstawie z art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2016 r.:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania;

b) Radzie Gminy Giżycko celem podjęcia uchwały.

                            

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji.

 

  

Wójt Gminy Giżycko

 Marek Jasudowicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2016
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Jasudowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2016 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Dębek
Ilość wyświetleń: 896
30 listopada 2016 12:13 (Monika Dębek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2016 11:34 (Monika Dębek) - Dodanie załącznika [zalaczniki_do_projektu_wpf.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2016 11:33 (Monika Dębek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany