Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko na lata 2019 - 2025

ZARZĄDZENIE NR 93.2018

WÓJTA GMINY GIŻYCKO

 

z dnia 14 listopada 2018 roku

                                              

 

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giżycko

 na lata 2019-2025

 

 

Na podstawie z art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2018 r.:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania;

b) Radzie Gminy Giżycko celem podjęcia uchwały.

                            

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji.

  

Wójt Gminy Giżycko

 Marek Jasudowicz

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2018 21:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Dębek
Ilość wyświetleń: 727
16 grudnia 2018 01:27 (Monika Dębek) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2018 21:16 (Monika Dębek) - Dodanie załącznika [2019_projekt_uchwala_wpf.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2018 21:14 (Monika Dębek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany