Sprawozdania

Wybierz rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Zarządzenie Nr 29.2019 Wójta Gminy Giżycko z dnia 26 marca 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 59.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Zarządzenie Nr 32.2018 Wójta Gminy Giżycko z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2017 rok Na podstawie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 88.2017 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy F

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok

Zarządzenie Nr 39.2017 Wójta Gminy Giżycko z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozda

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku Na

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2014 rok

Ogłoszono: 2015-03-25 07:41:37 przez Janusz Mielziuk Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Giżycko z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. po

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Giżycko za I półrocze 2014 roku

Ogłoszono: 2014-08-19 08:51:48 przez Janusz Mielziuk Zarządzenie Wójta Gminy Giżycko Nr 68/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Giżycko, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowy...

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Ogłoszono: 2014-04-22 09:21:01 przez Janusz Mielziuk Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Giżycko z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

Zatrzymaj banner przewijany