Ochrona środowiska

Wybierz rok

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Giżycko na lata 2016 - 2020 Informuję o podjęciu przez Radę Gminy Giżycko Uchwały Nr XXXIX/407/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Giżycko na lata 2016 - 2020.” Załączniki do pobrania : Uchwała Nr XXXIX/407/2017 Rady Gminy Giżycko...

Wymagania przedsiębiorców w sprawie odpadów komunalnych

Ogłoszono: 2008-05-12 13:24:01 przez Janusz Mielziuk ZARZĄDZENIE Nr 12/08 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 1 kwietnia 2008 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nier

Zatrzymaj banner przewijany