Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 8.2020 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2020

ZARZĄDZENIE Nr 8.2020 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2020 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) za

Zarządzenie Nr 113.2019 Wójta Gminy Gizycko z dnia 06 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 113.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 06 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE nr 4.2019 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2019

ZARZĄDZENIE Nr 4.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2019 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze

ZARZĄDZENIE NR. 16.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO Z DNIA 13 LUTEGO 2018 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2018

ZARZĄDZENIE Nr 16.2018 WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018 Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zatrzymaj banner przewijany