Wybory samorządowe

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giżycko z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Giżycko podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giżycko z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z Uchwałą Nr XLIV/480/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Giżycko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giżycko z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 754 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów...

Uchwała Nr XLIV/481/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Giżycko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów...

Uchwała Nr XLIV/480/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Giżycko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 419 § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych...

Wójt Gminy Giżycko informuje, że w dniu 30 listopada 2014r. (niedziela) został uruchomiony bezpłatny przejazd do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych

Ogłoszono: 2014-11-20 07:15:42 przez Janusz Mielziuk INFORMACJA Wójt Gminy Giżycko informuje, że w dniu 30 listopada 2014r. (niedziela) został uruchomiony bezpłatny przejazd do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Sulimach: - Kożuchy Małe (skrzyżowanie) – odjazd autobusu godz. 1

Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Giżycko z dnia 6 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Giżycko do celów głosowania korespondencyjnego

Ogłoszono: 2014-10-08 07:15:26 przez Janusz Mielziuk Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Giżycko z dnia 6 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Giżycko do celów głosowania korespondencyjnego Na podstawie art. 61 b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011...

Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ogłoszono: 2014-09-02 14:41:54 przez Janusz Mielziuk OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Giżycko z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów...

Obwieszczenie o o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Giżycku w wyborach do Rady Gminy Giżycko zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Ogłoszono: 2014-09-02 14:39:28 przez Janusz Mielziuk O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY GIŻYCKO z dnia 1 września 2014 r. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/273/2012 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany