Uchwały Rady

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XXIV/244/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910) uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się wysokość średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Giżycko na rok szkolny 2020/2021, do wyliczeń...

UCHWAŁA NR XXIV/243/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami gminnej komunikacji zbiorowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) oraz art. 34a ust 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo...

UCHWAŁA NR XXIII/242/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami gminnej komunikacji zbiorowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm..) art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz.U....

UCHWAŁA Nr XXIII/241/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zwrotu pisma

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 66 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Uznaje się Radę Gminy Giżycko organem niewłaściwym...

UCHWAŁA Nr XXIII/235/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a) w związku z art. 28 aa) ust. 1, ust. 4 i ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1998r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Wójt Gminy Giżycko przedstawił Radzie Gminy Giżycko raport o stanie gminy w ustawowym terminie. § 2 Rada Gminy...

UCHWAŁA Nr XXIII/234/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Giżycko za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz...

UCHWAŁA NR XXIII/233/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę 155.703,00...

UCHWAŁA Nr XXIII/232/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Baza Harcerska Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim” w miejscowości Rydzewo nad jeziorem Niegocin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 16 pkt 28, art. 39 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na utworzenie w 2020 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego...

UCHWAŁA Nr XXIII/231/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Fizycznego – Szkolenia Wodnego” nad jeziorem Kisajno przy działce nr geod. 168/12, obręb Antonowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 16 pkt 28, art. 39 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na utworzenie w 2020 r. miejsca okazjonalnie wykorzystywanego...

UCHWAŁA Nr XXIII/230/2020 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działka o nr geodezyjnym 1/88, położonej w obrębie geodezyjnym Piękna Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz. 713 tj.) oraz w oparciu o art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 roku poz. 65 tj.) - RADA GMINY GIŻYCKO uchwala, co następuje: §1 Wyraża się zgodę na zawarcie umowy...

Zatrzymaj banner przewijany