Zamówienia publiczne - Archiwalne (2018)

Wybierz rok

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulimy, gmina Giżycko

Ogłoszenie nr 581952-N-2018 z dnia 2018-07-02 r. Gmina Giżycko: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulimy, gmina Giżycko OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lu

Zatrzymaj banner przewijany