Praca - Rozstrzygnięte

Wybierz rok

Wójt Gminy Giżycko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych

I. Określenie jednostki: Urząd Gminy Giżycko ul. Mickiewicza 33, 11-500 Giżycko, woj. Warmińsko – Mazurskie tel. 87 4299960, fax 87 4299976 II. Określenie stanowiska: Podinspektor w Referacie Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Gminy Giżycko III. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe o kierunku...

Zatrzymaj banner przewijany