Posiedzenia komisji

Wybierz rok

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 26 sierpnia 2020 r. – godz. 13: 00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 26 sierpnia 2020 r. – godz. 13: 00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie kamienia z tablicą pamiątkową. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospoadarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 29 czerwca 2020 roku – godz. 12:00 – hala sportowa Parku Wodnego w Wilkasach

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działka o nr geodezyjnym 1/88, położonej w obrębie geodezyjnym Piękna Góra. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 28 maja 2020 roku – godz. 12:00 – hala sportowa Parku Wodnego w Wilkasach

1. Otwarcie. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 3. Opinia Komisji i wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Giżycko. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 14 stycznia 2020 r. – godz. 14:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wrony, Gmina Giżycko. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, tj. działki o nr geodezyjnym 60/2, położonej...

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 9 stycznia 2020 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Giżycko

1. Otwarcie. 2. Zapoznanie się ze skargą na działalność Wójta Gminy Giżycko. 3. Opinia Komisji dotycząca rozpatrzenia skargi (projekt uchwały). 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Giżycko w dniu 18 grudnia 2019 roku godz. 13:00 – sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Giżycko w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Wilkasach. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Giżycko do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Giżycko w dniu 17 grudnia 2019 r. – godz. 12: 00 – sala konferencyjna i wyjazd w teren.

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca wniosku o rozpatrzenie warunków budowy drogi dojazdowej do siedlisk mieszkalnych i działek rolniczych wzdłuż planowanej do przebudowy linii kolejowej LK 38 w rejonie m. Wronka. – wyjazd w teren. 3. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 18 grudnia 2019r., godz. 14:30 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia: Otwarcie. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2020 rok. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2019 rok. Przygotowanie Planu pracy Komisji na 2020 rok. Sprawy różne i wolne wnioski. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 11 grudnia 2019 roku, godz. 12:00 - sala konferencyjna Urzędu Gminy Giżycko

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Zapoznanie się ze skargą na działalność Wójta Gminy Giżycko. 3. Opinia Komisji dotycząca rozpatrzenia skargi (projekt uchwały). 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 5. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Giżycko w dniu 27 listopada 2019r., godz. 12:30 – sala konferencyjna

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie. 2. Opinia Komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 4. Zamknięcie posiedzenia.

Zatrzymaj banner przewijany