Terminarz sesji Rady

Wybierz rok

XIII sesja Rady Gminy Giżycko - 28 sierpnia 2019r., godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Giżycko na dzień 28 sierpnia 2019 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4....

XI sesja Rady Gminy Giżycko - 08 lipca 2019r., godz. 09:30

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI sesję Rady Gminy Giżycko – nadzwyczajną - na dzień 08 lipca 2019 roku na godz. 09:30 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany...

X sesja Rady Gminy Giżycko - 26 czerwca 2019r., godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Giżycko na dzień 26 czerwca 2019 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4....

IX sesja Rady Gminy Giżycko - 29 maja 2019 roku, godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Gminy Giżycko na dzień 29 maja 2019 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4....

VII sesja Rady Gminy Giżycko - 26 kwietnia 2019 roku, godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VII sesję Rady Gminy Giżycko na dzień 26 kwietnia 2019 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 4....

VI sesja Rady Gminy Giżycko - 27 marca 2019 roku, godz. 13:00

Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2025 dla Gminy Giżycko. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu...

IV sesja Rady Gminy Giżycko - 17 stycznia 2019 roku, godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Giżycko na dzień 17 stycznia 2019 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. Sprawozdanie...

III sesja Rady Gminy Giżycko - 20 grudnia 2018 roku, godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Giżycko na dzień 20 grudnia 2018 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku...

II sesja Rady Gminy Giżycko - 29 listopada 2018 roku, godz. 13:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Giżycko na dzień 29 listopada 2018 roku na godz. 13:00 – z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie kworum. 3. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku...

Zatrzymaj banner przewijany