Program współpracy

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXVII/268/2016 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/268/2016 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytk

Uchwała Nr XXII/286/2012 Rady Gminy Giżycko z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok.

Ogłoszono: 2012-12-07 10:35:07 przez Janusz Mielziuk Uchwała Nr XXII/286/2012 Rady Gminy Giżycko z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013...

Uchwała Nr XII/149/2011 Rady Gminy Giżycko z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok.

Ogłoszono: 2011-11-21 12:01:46 przez Janusz Mielziuk Uchwała Nr XII/149/2011 Rady Gminy Giżycko z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012...

Uchwała nr XLIV/478/10 z 27 października 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2011 rok

Ogłoszono: 2011-01-17 11:59:37 przez Janusz Mielziuk Uchwała Nr XLIV/478/10 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 października 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2011 rok. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....

Zatrzymaj banner przewijany