Program współpracy

Uchwała Nr XXII/286/2012 Rady Gminy Giżycko z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok.

Ogłoszono: 2012-12-07 10:35:07 przez Janusz Mielziuk

Uchwała Nr XXII/286/2012
Rady Gminy Giżycko
z dnia 5 grudnia 2012 roku
 
w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 a ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1

Uchwala się Program Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Raczkowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-12-07
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 935
07 października 2015 13:22 (Administrator) - Dodanie załącznika [program_wspolpracy_gminy_gizycko_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_201 3_rok.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 13:22 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany