Program współpracy

Uchwała nr XLIV/478/10 z 27 października 2010 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2011 rok

Ogłoszono: 2011-01-17 11:59:37 przez Janusz Mielziuk

Uchwała Nr XLIV/478/10
Rady Gminy Giżycko
z dnia 27 października 2010 roku

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2011 rok.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5a ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Uchwala się Program Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2011 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Giżycko
Ewa Raczkowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2011-01-17
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Trzonkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2015 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1057
07 października 2015 13:25 (Administrator) - Dodanie załącznika [program_wspolpracy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 października 2015 13:24 (Administrator) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany