Program współpracy

Uchwała Nr XV/134/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/134/2015

Rady Gminy Giżycko

z dnia 26 listopada 2015 roku

 

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.) w związku z art.5 a ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Program Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko. 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Miron Misztuk

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Jankowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2015 11:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Jankowska
Ilość wyświetleń: 1163
01 grudnia 2015 11:41 (Karolina Jankowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2015 11:40 (Karolina Jankowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2015 11:38 (Karolina Jankowska) - Opublikowanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany