Program współpracy

UCHWAŁA Nr XXVII/268/2016 RADY GMINY GIŻYCKO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XXVII/268/2016

RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 16 listopada 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) w związku  z art.5 a ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Program Współpracy Gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                Miron Misztuk

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy Giżycko
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karolina Maroszyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2016 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Karolina Maroszyk
Ilość wyświetleń: 1317
21 listopada 2016 10:21 (Karolina Maroszyk) - Dodanie załącznika [program_wspolpracy_gminy_gizycko_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_201 7_rok.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2016 10:21 (Karolina Maroszyk) - Usunięcie załącznika [program_wspolpracy_gminy_gizycko_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_201 7_rok.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2016 10:20 (Karolina Maroszyk) - Opublikowanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany